Giới thiệu

Posted by Xuân Minh Nguyễn On 14:27

www.aivaky.com là website phi thương mại, dành riêng cho cuốn sách Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình của hai tác giả Ngô Bảo Châu và Nguyễn Phương Văn, minh hoạ bởi Thái Mỹ Phương. Website này được thực hiện bởi công ty Văn hoá & Truyền thông Nhã Nam, đơn vị xuất bản cuốn sách.

Một số phần của website vẫn chưa được hoàn thiện, mong các bạn thứ lỗi vì sự bất tiện này.

Các phần chính

Aikypedia: Một tiểu từ điển về các nhà toán học, các nhân vật được xuất hiện trong Ai và Ky. Ngoài ra, mục này sẽ bổ sung thêm về tiểu sử của các nhà toán học lớn trên thế giới nữa.

Tác giả: Giới thiệu về ba nhân vật chính đã làm nên cuốn sách này.

Trích đăng: trích đăng một phần tác phẩm, dưới sự đồng ý của tác giả và nhà xuất bản.

Nói về Ai và Ky: các thông tin đăng báo, các bài điểm sách, nhận xét của độc giả, tin tức về sự kiện liên quan đến cuốn sách.

Đối thoại với Ai và Ky: Những cuộc trò chuyện thú vị về toán học, về trường lớp, những cuộc thi nhỏ với những phần thưởng nhỏ nhưng thật hay ho.

Download: Hình nền máy tính các kích cỡ, hình avatar các nhân vật, hình cover facebook và nhiều thứ khác.

Mọi thông tin lấy từ website này đều cần phải dẫn nguồn www.aivaky.com
0 comments: